GIỚI THIỆU IELTS MR THI

Giới thiệu về kỳ thi IELTS

* Dành cho các bạn chưa biết về chứng chỉ IELTS:   IELTS là gì? Có nên học IELTS? Có phải IELTS cao chỉ biết tiếng Anh học thuật và không giỏi giao tiếp?   [Đọc thêm…]